Våra hjärtefrågor

Rönningepartiet driver sakfrågor inom många olika områden. Den gemensamma grunden är Salemsbornas bästa. Just nu har vi särskilt fokus på förbättringar inom dessa områden:


Krafttag för ett tryggare Salem

Det är länge sedan Salem kunde kalla sig Sveriges tryggaste kommun. I sociala medier kan vi läsa om rån, stölder och nedskräpning. Många i kommunen känner sig otrygga och är oroliga för att utsättas för brott. Den känslan måste vi ta på allvar.

Vi i Rönningepartiet vill:
• Införa kameraövervakning i Rönninge och Salems centrum, samt vid återvinningsstationerna
• Att kommunen börjar arbeta systematiskt för att förebygga brott.
• Att kommunen verkar för en ökad polisiär närvaro.

Läs mer


Bygg en ny simhall

Säby sim- och sporthall är i mycket dåligt skick. Underhållet har legat efter i många år. Det är tveksamt om en renovering ens är möjlig. Dessutom är dagens krav på en träningshall helt andra än då simhallen byggdes för 50 år sedan. En renovering skulle också innebära att kommunen står utan simhall i minst ett år.

Vi i Rönningepartiet vill:
• Bygga en ny simhall.
• Skapa en samlingsplats som gynnar kultur, fritid och hälsa.
• Uppgradera ishallens standard till dagens behov – på ett klimatsmart sätt.
• Underlätta för spontanbad på fler platser vid sjön Uttran.

Läs mer


Låt Salem växa småskaligt

Vi vill att hela Salems kommun ska utvecklas utifrån en långsiktig vision och i en takt som är förenlig med bästa tänkbara livskvalitet – vi vill bibehålla lugnet och småskaligheten. Det är också viktigt att vi vårdar våra sjöar och våtmarker.

Vi i Rönningepartiet vill:
• Att Salem ska växa småskaligt
• Bygga fler radhus och kedjehus.
• Bygga trygghetsbostäder i Rönninge centrum.
• Bygga nya cykelvägar mellan Salem, Botkyrka och Södertälje.

Läs mer


En offensiv klimatpolitik

Om Salems kommun ska nå nollutsläpp av klimatgaser 2045, måste klimatarbetet skjuta fart ordentligt. Vi behöver en handlingsplan för vilka klimatomställningar vår kommun behöver göra för att nå detta mål. Vi behöver också ge kommunens förvaltningar bättre möjligheter att genomföra klimatomställningarna – mer pengar och personal behövs.

Vi i Rönningepartiet vill:
• Bygga nya cykelvägar mellan Salem, Botkyrka och Södertälje.
• Att kommunen satsar mer så att klimatomställningar kan genomföras. Det behövs mer av både pengar och personal.
• Byta kylsystem i ishallen för mindre klimatskadlig is.
• Stoppa kalhuggningen av skogarna i kommunen.

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker

Vad är viktigt för dig som bor i Salems kommun? Vilka frågor engagerar dig? Vi i Rönningepartiet vill gärna få chansen att utveckla dina frågor och idéer på ett bättre sätt än de gamla blockpartierna.

Skicka ett mejl och berätta!
kontakt@ronningepartiet.se