Vi är optimistiska, orädda och obundna

Rönningepartiet är ett optimistiskt parti. I varje fråga arbetar vi på ett ansvarsfullt sätt för att finna positiva och konstruktiva lösningar som gagnar de som bor i Salems kommun.

Praktiska lösningar istället för ideologiska låsningar

Rönningepartiet för en praktiskt inriktad lokalpolitik utan ideologiska bindningar. Vi väjer inte för att driva obekväma frågor och vi stöder förslag som är bra, oavsett varifrån de kommer. Vi samlar alla som inte känner sig företrädda i den kommunala beslutsprocessen. När vi samarbetar med andra partier och organisationer gör vi det enbart utifrån sakfrågorna. Rönningepartiets solidaritet och lojalitet gäller endast dem vi representerar – de boende i Salems kommun. Därför är vi kommunens enda verkliga lokalparti.

Vi står för jämställdhet

Rönningepartiet anser att jämställdhet är en mycket viktig del i en fungerande demokrati. Ingen grupp får diskrimineras genom kommunala beslut. Kommunen ska ha en väl utvecklad jämställdhetsplan som även åtföljs i handling.

Vi vill veta vad du tycker

Vad är viktigt för dig som bor i Salems kommun? Vilka frågor engagerar dig? Vi i Rönningepartiet vill gärna få chansen att utveckla dina frågor och idéer på ett bättre sätt än de gamla blockpartierna.

Skicka ett mejl och berätta!
kontakt@ronningepartiet.se