Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan från 2024 får ett tillskott på 7,9 miljoner kronor och [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är skolan en av kommunens viktigaste verksamheter. Vi i Mittenstyret kommer [...]

10 miljoner extra till skolan och satsningar på klimatet

7 november 2023|

Mittenstyrets förslag till budget 2024 Vid mötet den 6 nov biföll kommunstyrelsens vår budget. En budget där skola och klimat står i fokus. Vi i Mittenstyret återställer nu skattesatsen till 2021 års nivå, vilket innebär att den fortfarande är bland de lägre på Södertörn. Skattesatsen [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarnas bästa [...]

Tack alla som kom förbi på Salemsdagen!

4 september 2023|

Vi var på plats i regnet under Salemsdagen. I vårt stånd hade vi ett gratislotteri med hemodlade priser och lite annat. Vi delade också ut vår folder där vi skriver om att stoppa de planerade besparingarna på barn och unga. Det var otroligt roligt att [...]

Spara inte på barn och unga!

16 juni 2023|

Vid Kommunfullmäktigemötet den 15 juni klubbades budgeten för Salems kommun 2024–2026. Alliansen fick då igenom sitt budgetförslag som bland annat innebär besparingar inom skola, förskola och Kulturskolan.

Motion för ökat inflytande i kommunens nämnder

1 mars 2023|

De kommunala nämnderna har en viktig funktion i styret av en kommun. I Salems kommun finns sju nämnder med ansvar för olika områden. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar till exempel för förskola, skola mm. Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för bygglov och miljö- och hälsoskydd. [...]