Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor.

I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan från 2024 får ett tillskott på 7,9 miljoner kronor och förskolan 2,1 miljoner kronor per år. Den höjda skolpengen finns alltså med i budgeten även för 2025. Mittenstyret gör nu ytterligare satsningar på skolan:

– Vi bedömer att skolan inte kan spara mer just nu, och Mittenstyret skjuter därför till ytterligare 4,5 miljoner kronor till ökad skolpeng under 2025, säger Åsa Dahl, gruppledare för Liberalerna och vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 

Mittenstyrets mål är att Salem ska ha en kostnadseffektiv skola som ger Salems barn och ungdomar den utbildning som de har rätt till. En bra utbildning som tar varje elev dit den kan komma och utmanar varje barn att nå sina egna höjder.

Mittenstyret satsar 24,5 milj kr på skolan under två år

Mittenstyrets satsningar på skolan innebär ett tillskott på nästan 5 000 kronor per elev på högstadiet och 4 000 kronor per elev på låg- och mellanstadiet.

Det ekonomiska läget är dock fortfarande tufft – för skolan liksom för kommunens övriga verksamheter.

– Vi behöver vara kreativa och nytänkande för att möta de utmaningar som våra skolor står inför. En sak som vi utreder är om vi kan få en ökad effektivitet genom att samla kommunens högstadieelever på en skola. Vi ser också över våra behov av förskolor, eftersom prognosen är att barnkullarna blir mindre under kommande år, säger Arne Närström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mittenstyrets förslag till budget för 2025, med plan för 2026-2027, kommer att presenteras i sin helhet för kommunstyrelsen den 27 maj och förväntas antas i kommunfullmäktige den 13 juni 2024.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]