ms_inlägg_webben

Mittenstyret för Salems bästa: Anders Klerkefors (R), Åsa Dahl (L), Arne Närström (S) och Wictoria Berglund (C).

Nu tar Mittenstyret över

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12.
Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige:

Skolan
För oss är skolan en av kommunens viktigaste verksamheter. Vi i Mittenstyret kommer nu att sätta oss med förvaltningen och kommundirektören för att på bästa sätt planera för hur tillskottet på 10,6 miljoner kronor ska användas.

Kulturskolan
Detta är en viktig verksamhet för att våra barn och unga ska få en meningsfull fritid. Inför 2025 planerar Mittenstyret att avsätta medel för att utveckla Kulturskolan. Mittenstyret vill att Kulturskolan byggs upp på ett kostnadseffektivt sätt och med hög kvalitet. Vi kommer nu att arbeta fram former för hur detta kan göras på bästa sätt.

Klimatet
Vi vill öka ambitionerna framåt. En färdplan kommer att tas fram nästa år, och vi har avsatt medel för det. Men varken förvaltningen eller vi i Mittenstyret sitter och väntar på att planen ska bli klar, arbete pågår under tiden.

Simhallen
Det är ingen hemlighet att några partier vill ha en ny simhall och att andra fattat beslut om renovering. I ett samarbete får man ge och ta. Mittenstyret kommer att utreda vad det skulle kosta att bygga en ny simhall för att kunna göra en upphandling som blir så bra som möjlig för Salemsborna. Än så länge ligger beslutet om renovering fast, men vi får se vad utredningen visar.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]