Spara inte på barn och unga!

Vid Kommunfullmäktigemötet den 15 juni klubbades budgeten för Salems kommun 2024–2026. Alliansen fick då igenom sitt budgetförslag som bland annat innebär besparingar inom skola, förskola och Kulturskolan.