Motion för ökat inflytande i kommunens nämnder

De kommunala nämnderna har en viktig funktion i styret av [...]