Nu är vi på plats…

i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bland revisorerna och i en rad nämnder. [...]