Postitlappar_salemsdagen

Vi fick många förslag när vi på Salemsdagen bad besökarna att skriva ner sina viktigaste kommunala frågor på Post it-lappar.

Viktiga frågor för besökarna på Salemsdagen

När Rönningepartiet på Salemsdagen frågade besökarna vilka kommunala frågor som de tycker är viktigast, rörde flest förslag satsningar inom kultur och fritid. Många ville ha fler och bättre möjligheter att utöva idrott i kommunen. Men även förbättringar inom kulturområdet efterfrågades liksom satsningar på bad vid kommunens sjöar.

Det är roligt att se att många av punkterna är frågor som redan ligger Rönningepartiet varmt om hjärtat. Övriga frågor tar vi med oss i vårt arbete framåt.

Här finns samtliga bidrag till viktiga kommunala frågor. Många av svaren lämnades av flera personer:

Satsningar på kultur och fritid
· En ny simhall
· Rusta upp motionsspåren i Mölle och Nytorp
· En egen och gratis lokal för pensionärsföreningar
· Ny sporthall
· Bygg en mulithall (en sporthall för flera olika idrotter) med ishall
· Renare Flaten med badbrygga i Skönviksparken
· Rusta upp Kalleviken. Bygg badbryggor
· En paddock till ponnyverksamhet i Ersboda
· Kulturcenter med Kulturskola, teater, bio och bibliotek
· En utomhusscen i Salems centrum

Önskemål inom klimat och miljö
· Bygg en klimatsmart ishall
· Satsa på hållbarhet
· Bevara våtmarker

Förslag inom utveckling och nybyggnationer
· Nybyggnationer ska passa in i miljön
· Stoppa exploateringen i Rönninge

Trafik och vägar
· Fler busslinjer och ökad turtäthet
· Bättre vägar och bättre underhåll av dem

Övriga frågor
· Fler arbetsplatser i kommunen
· Skola för alla
· Renovera Sysslagårdens förskola. Den är i mycket dåligt skick

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]