anders_webb

– Vi vill bevara Salems lugn och goda livskvalitet, säger Anders Klerkefors, Rönningepartiet

Låt Salem växa småskaligt

Vi vill att hela Salems kommun ska utvecklas utifrån en långsiktig vision och i en takt som är förenlig med bästa tänkbara livskvalitet – vi vill bibehålla lugnet och småskaligheten. Det är också viktigt att vi vårdar våra sjöar och våtmarker.

Salems kommun har en stor variation av bebyggelse med hus från olika epoker och i olika stilar. Det vill Rönningepartiet bevara. Vi vill värna Salem med sin låga bebyggelse, Rönninge trädgårdssamhälle med villor och Söderby med sanatoriemiljö och småskalig bebyggelse.

För att bevara kommunens karaktär anser vi att dessa platser är lämpliga att bebygga med radhus och kedjehus: Söderby gärde mot järnvägen, gärdet vid Rönninge Kungsgård ner mot sjön Flaten, Södra Vitsippan mellan Lingonstigen och Vallmostigen. Efterfrågan på seniorbostäder är stor i kommunen. Bakom Konsum i Rönninge centrum ligger fastigheten Skönviksgården som tidigare inrymde ett äldreboende. Kommunen planerar nu en förskola på tomten. Vi vill att den i stället bebyggs med så kallade trygghetsbostäder för äldre, väl anpassade till den omgivande bebyggelsen.

Skapa tillväxt i en takt som främjar livskvalitet

Vi tycker att det är viktigt att blanda flerfamiljshus och lägre bostadshus. Nya hus bör maximalt tillåtas vara fyra våningar. När kommunen bygger nytt eller bygger om ska höga klimat- och energikrav ställas och vi måste hitta klimatsmarta lösningar. Målsättningen ska vara att begränsa det totala koldioxidutsläppet under byggnadens hela livslängd.

För att göra natur och sjöar mer tillgängliga, och för att värna miljön, måste vi skapa fler gång- och cykelvägar genom kommunen. Vi vill anlägga cykelvägar genom Bornsjöområdet till Botkyrka och Södertälje. Vi vill också bygga en gångbro från Söderby gärde till Möllebadet.

Uttran är en populär badsjö där vi vill anlägga ytterligare bad för att fler ska kunna njuta av sjön. Samtidigt måste åtgärder sättas in nu för att nå målet om god ekologisk status. I dag läcker stora mängder fosfor läcker ur sjöns botten. Gamla synder måste åtgärdas.

Vi i Rönningepartiet vill:

  • Att Salem ska växa småskaligt

  • Bygga fler radhus och kedjehus.

  • Bygga trygghetsbostäder i Rönninge centrum.

  • Bygga nya cykelvägar mellan Salem, Botkyrka och Södertälje.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]