simhall_webb2

– Vi vill se en kommun där det finns aktiviteter för alla, inom sport, kultur och fritid, säger Maria Trap och Michael Lindahl, Rönningepartiet.

Bygg en ny simhall

Säby sim- och sporthall är i mycket dåligt skick. Underhållet har legat efter i många år. Det är tveksamt om en renovering ens är möjlig. Dessutom är dagens krav på en träningshall helt andra än då simhallen byggdes för 50 år sedan. En renovering skulle också innebära att kommunen står utan simhall i minst ett år.

Rönningepartiet vill att kommunen bygger en ny simhall som svarar mot kommuninvånarnas behov, gärna inom ramen för ett medborgarhus. En multifunktionell byggnad där man kan utöva många olika sporter och även ha andra aktiviteter. Byggnaden skulle till exempel kunna inrymma biblioteket, galleri/konsthall samt lokaler för studieverksamhet och e-sport. Byggnaden kan kombineras med våningar för exempelvis kommunal administration.

Med denna satsning får vi både en sim-/sporthall och ett riktigt medborgarhus i Salem Centrum – ett samlande nav för kommunens föreningsliv.

Vi i Rönningepartiet vill:

  • Bygga en ny simhall.

  • Skapa en samlingsplats som gynnar kultur, fritid och hälsa.

  • Uppgradera ishallens standard till dagens behov – på ett klimatsmart sätt.

  • Underlätta för spontanbad på fler platser vid sjön Uttran.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]