trio_webb

Klimatarbetet måste skjuta fart ordentligt tycker Anders Klerkefors, Mats Nittve och Lena Biörnstad, Rönningepartiet.

Salem behöver en offensiv klimatpolitik

Om Salems kommun ska nå nollutsläpp av klimatgaser 2045, måste klimatarbetet skjuta fart ordentligt.

Kommunens klimatmål är nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Vi behöver en handlingsplan för vilka klimatomställningar vår kommun behöver göra för att nå detta mål. Vi behöver också ge kommunens förvaltningar bättre möjligheter att genomföra klimatomställningarna – mer pengar och personal behövs.

Bland de bästa sätten att binda koldioxid är att låta våra skogar göra jobbet. I Salem ägs det mesta av skogen av företaget Stockholm Vatten och Avfall som tyvärr ägnar sig åt att kalhugga. Detta både ökar koldioxidutsläppen från marken och minskar förmågan att absorbera koldioxid. Dessutom drabbas den biologiska mångfalden av den skogliga enfalden. Vi måste stoppa kalhuggningen av Salems skogar.

Låt oss välja den klimatsmarta vägen framåt för vår kommun

Att prioritera utbyggnaden av gång- och cykelvägar är även det ett viktigt steg i kommunens klimatarbete. Och i stället för att vänta på osäker medfinansering vid nybyggnation måste vi ta saken i egna händer. Vi vill redan i år börja bygga gång- och cykelväg längs Salemsvägen, bygga en bro mellan Söderby Gärde och Mölle, samt inleda arbetet med cykelväg från Fiskarhagen till Södertälje.

Dagens ishall och simhall kan även de bli viktiga verktyg i vårt klimatarbete. Låt ishallen blir den första kommunala byggnad som täcks av solceller, helt i linje med vår redan beslutade solcellsstrategi. Och med ny teknik kan även hallens klimatpåverkan minskas dramatiskt. Om vi ersätter dagens uttjänta simhall med en ny i ett medborgarhus så finns stora möjligheter att skapa en mer klimatpositiv verksamhet. I dag är simhallens energiförbrukning betydande. Så behöver vi inte ha det i framtiden.

Vi i Rönningepartiet vill:

  • Bygga nya cykelvägar mellan Salem, Botkyrka och Södertälje.

  • Att kommunen satsar mer så att klimatomställningar kan genomföras. Det behövs mer av både pengar och personal.

  • Byta kylsystem i ishallen för mindre klimatskadlig is.

  •  Stoppa kalhuggningen av skogarna i kommunen.

AKTUELLT


Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]

Spara inte på barn och unga!

16 juni 2023|

Vid Kommunfullmäktigemötet den 15 juni klubbades budgeten för Salems kommun 2024–2026. Alliansen fick då igenom sitt budgetförslag som bland annat innebär besparingar inom skola, förskola och Kulturskolan.