sniskan

Här är Rönningepartiets valsedel 2022.

Den 11 september är det val

Rönningepartiet ställer upp även denna gång.

Vi står för en praktiskt inriktad lokalpolitik utan ideologiska bindningar. Vi väjer inte för att driva obekväma frågor och vi stöder förslag som är bra, oavsett varifrån de kommer. När vi samarbetar med andra partier och organisationer gör vi det enbart utifrån sakfrågorna. Rönningepartiets lojalitet gäller endast dem vi representerar – de boende i Rönninge/Salem.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]