mats_kalhyggen

Inga kalhyggen i Salem

I Salem finns det en hel del skog, det mesta av den ägs av Stockholm Vatten. Tyvärr tillåter skötselplanerna för Bornsjöreservatet skogsavverkning, utan några restriktioner. Ett resultat av detta är att kalhuggning sker i tätortsnära skog, till men för oss medborgare och övriga naturen.

Konsekvenserna av kalhuggningen är:

  • Den biologiska mångfalden skadas, variationsrik blandskog ersätts av granplantager.
  • Naturupplevelser försvåras när naturstigarna i området skövlas.
  • Trafikstörningar uppstår, bullret från motorvägen ökar.

Rönningepartiet lade på senaste kommunfullmäktige en motion med krav på följande åtgärder:

  •  Salems kommun borde ta sig an detta problem genom att kontakta Stockholm Vatten och deras ägare Stockholm stad. Kommunen har möjlighet att yttra sig varje gång Stockholm Vatten avverkar, men utnyttjar aldrig den möjligheten. Här krävs skärpning!
  •  Förutom detta bör kommunledningen kontakta kollegorna i Stockholm stad och begära en revidering av skötselplanen avseende skogsavverkningen. Kalhuggning ska inte vara tillåtet inom reservatet, det måste vara kommunens ståndpunkt.

Mats Nittve
Kommunstyrelserepresentant för Rönningepartiet i

 

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]